Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn

Steeds meer mensen trekken de natuur in om te genieten van al het moois. Er zijn in de natuur regels van kracht om planten en dieren te beschermen. Recreanten zijn welkom, maar de regels naleven is belangrijk zodat bijvoorbeeld broedende vogels of zeehonden niet worden verstoord in hun leefomgeving. Daarom zijn onze groene handhavers in Zeeland zo hard nodig.

Ze hebben in hun werk met heel wat uitdagingen te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Vogelbescherming. Onze groene inspecteur Huibert Polak werkte mee aan het onderzoek én werd geïnterviewd door Vogelbescherming.

Annika Nugteren voerde het onderzoek uit voor de Vogelbescherming. Dat gebeurde in het kader van het Actieplan Deltanatuur Zuidwestelijke Delta 2050. De groene handhavers in Zeeland hebben een belangrijke functie waarin ze met verschillende uitdagingen te maken hebben. Zoals recreatiedruk en beperkte capaciteit, is te lezen in het onderzoek.

Huibert vertelt in het interview nog meer over zijn werk als groene inspecteur. Zo spreekt hij wandelaars of surfers aan als zij recreëren op plaatsen waar ze niet mogen komen. Bijvoorbeeld op de zandbanken bij zeehonden of in gebieden waar vogels foerageren. Het hele interview, het onderzoek en actieplan vindt u op de website van de Vogelbescherming.

Meer lezen?
Meer lezen over de groene inspecteurs? Huibert Polak en Flip Meijaard vertelden in onze externe nieuwsbrief eerder over wat ze meemaken tijdens een patrouille. Meer lezen over RUD Zeeland? Neem dan een kijkje op onze jubileumpagina. Het hele jaar komt u meer te weten over onze organisatie en medewerkers, die Zeeland al tien jaar schoon en veilig houden.

RUD Zeeland 10 jaar!

RUD Zeeland viert in 2024 het tienjarig jubileum. Dit feestelijke jaar gaat niet onopgemerkt voorbij.

Het hele jaar kunt u terecht op onze jubileumpagina. U leest hier meer over wat we doen en wie de mensen zijn die Zeeland al tien jaar schoon en veilig houden. Zo kunt u een interview lezen met de (oud-)voorzitters van de Ondernemingsraad en met Willem Ginjaar, de eerste voorzitter van RUD Zeeland.

Deze pagina wordt gedurende het jaar steeds verder aangevuld met nieuws en verhalen.

Veel leesplezier!

Ga naar de jubileumpagina

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Ankie Smit nieuwe voorzitter RUD Zeeland

RUD Zeeland trapt jubileumjaar 2024 op een bijzondere manier af. De omgevingsdienst heeft een nieuwe voorzitter. Adrie van der Maas geeft de voorzittershamer door aan Ankie Smit.

Op maandag 4 december is de nieuwe voorzitter gekozen door de leden van het Algemeen Bestuur (AB). Op 25 januari wordt de hamer daadwerkelijk doorgegeven. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor overdracht.

Over de nieuwe voorzitter

Ankie Smit is wethouder milieu in de gemeente Schouwen-Duiveland en sinds 5 jaar lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van RUD Zeeland. Vanuit die kennis en ervaring neemt zij de voorzittershamer over van de huidige voorzitter.

“Ik heb onze RUD Zeeland leren kennen als een uitvoeringsorganisatie die een onmisbare pijler is voor een schoon en veilig Zeeland. Een organisatie met veel kennis en passie voor het vak. De komende jaren maak ik me sterk voor een verdere ontwikkeling van RUD Zeeland naar een toekomstbestendige Zeeuwse omgevingsdienst, die voor haar complexe en belangrijke taken is toegerust.”

Afscheid Adrie van der Maas

Adrie van der Maas was 8,5 jaar voorzitter van RUD Zeeland, maar in de praktijk al veel langer betrokken. De maximale termijn van een voorzitter is 2x4jaar. Als wethouder van Noord-Beveland dacht hij sinds 2010 mee om te komen tot een omgevingsdienst Zeeland. Eerst maakte hij deel uit van de stuurgroep en daarna gelijk van het DB. Als voorzitter van een jonge organisatie stond hij vanaf april 2015 voor een grote opgave: alle deelnemers op één lijn krijgen. Dat deed hij met veel waardering. Hij maakte zich sterk voor een toekomstbestendige RUD Zeeland en liet zien een verbinder te zijn, met oog voor mensen. Adrie neemt afscheid van de RUD én verwelkomt zijn opvolger tijdens de jubileumviering op donderdag 25 januari.

“Ik heb dit werk met plezier gedaan. Er lag en ligt nog steeds een grote opdracht voor een omgevingsdienst die haar werk naar behoren en toekomstbestendig moet vervullen. Ik ben blij dat we de eerste stappen gezet hebben, samen met onze deelnemers, om dat nu verder handen en voeten te geven. Laten we elkaar vasthouden om te werken aan een schoon, veilig Zeeland met oog voor onze ondernemers.”

Jubileumjaar

RUD Zeeland bestaat in 2024 tien jaar. Dat we Zeeland samen schoon en veilig houden, vieren we samen met onze stakeholders. Dit feestelijke jaar gaat niet ongemerkt voorbij, we besteden het hele jaar door aandacht aan ons jubileum. We nemen Zeeuwen het hele jaar mee in wat we doen en wie we zijn.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland