Resultaten eerste inventariserende controleweek

Nieuws
23 mei 2023

In de week van 20 maart deden zo’n dertig inspecteurs iets bijzonders: achthonderd controles in vijf dagen. RUD Zeeland hield voor het eerst een grote controleweek. Was die nuttig? Absoluut, dit zijn de voorlopige uitkomsten.

Hoe zat het ook alweer? Bedrijven moeten zich melden, voor ze starten met milieubelastende activiteiten. Niet elk bedrijf doet dit of weet dit. Daar ging RUD Zeeland voortvarend mee aan de slag. Voorheen werden bij de RUD onbekende bedrijven verspreid over het jaar bezocht. Dat werd voor het eerst ondervangen met een grote controleweek.

Waarom?

In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met onze deelnemers staat dat het inrichtingenbestand actueel moet zijn. In de DVO’s zijn voor deze controles afspraken opgenomen op individueel niveau. Als de onbekende bedrijven beter in beeld zijn, kunnen eventuele milieurisico’s worden voorkomen. Het is wenselijk om daar sterker op in te zetten. Deze controles werden dit jaar op een nieuwe en efficiënte manier gedaan.

Hoe?

Er werd een uitdraai gemaakt van inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel (KvK) voor bepaalde typen bedrijven. Die uitdraai werd vergeleken met het eigen bestand van de RUD. Er staan zo’n tienduizend bedrijven in het bestand, waarvan er zevenduizend periodiek worden gecontroleerd. Na de uitdraai kwamen er zo’n 830 bedrijven naar boven die nog niet bekend waren bij de RUD, maar wel zijn ingeschreven bij de KvK. De inspecteurs beoordeelden of een bedrijf een inrichting is volgens de Wet milieubeheer. En als dat zo was, of ze zich moesten melden of een vergunning vragen. Daar ging een planning aan vooraf. Inspecteurs werden goed voorbereid. Ook het callcenter en bevoegd gezag werden ingeseind, omdat er meer telefoontjes konden komen.

De resultaten

Er werden uiteindelijk meer dan 750 adressen gecontroleerd in één week tijd. Een tijdsinvestering, maar met resultaat. Zo’n zeshonderd adressen waren nog geheel onbekend bij de RUD. Een kleine vijftigtal adressen bleek al bekend, maar stond bijvoorbeeld geregistreerd op net een ander adres of het adres had een andere schrijfwijze.

Twintig procent van de gecontroleerde bedrijven bleek een inrichting te zijn, die nog niet in beeld was bij RUD Zeeland. Daarvan bleek zo’n dertig procent te behoren tot een meldingsplichtig bedrijf met milieubelastende activiteiten. Ook een enkel type C (vergunningplichtig) bedrijf is vastgesteld. Bij zo’n zestig adressen werd niemand aangetroffen of er kon geen contact worden gelegd. Bij zeven daarvan wordt vermoed dat het een meldingsplichtige inrichting betreft. Daar vindt nog opvolging plaats.
De controleweek wordt geëvalueerd, om te kijken hoe het de volgende keer anders of nog beter kan. Hiervoor zijn onder andere de inspecteurs al gevraagd naar hun ervaringen en bevindingen.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Nieuws

Nieuws
Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten
23 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Stankoverlast op Noord-Beveland
15 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)
14 augustus 2023 Verder lezen
Nieuws
Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten
25 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?
03 juli 2023 Verder lezen
Nieuws
We publiceren steeds meer informatie online
28 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Waarschuwingsborden voor Japanse kruiskwal in Veerse Meer
21 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Grote handhavingsactie in beschermd natuurgebied
07 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
01 juni 2023 Verder lezen
Nieuws
Een melding doen over uw leefomgeving wordt nog beter
17 mei 2023 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland