Visitatierapport RUD Zeeland

Nieuws
12 juni 2024

Begin dit jaar kwam een visitatiecommissie van Omgevingsdienst NL kijken hoe RUD Zeeland het doet als omgevingsdienst. Dit in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP). U leest meer over het bezoek van januari in dit nieuwsbericht.

Inmiddels is het visitatierapport definitief, u bekijkt het hier. In het rapport worden een aantal verbeterpunten genoemd, waarvoor een verbeterplan wordt verwacht. De eerste opzet van het plan is inmiddels gemaakt. De inhoud van dit verbeterplan is echter sterk afhankelijk van de uitkomst op het plan van aanpak Samen naar een Robuuste RUD. Hier beslist het Algemeen Bestuur in september 2024 over. Daarna kan het verbeterplan worden afgerond.

Op de website van Omgevingsdienst NL staan de visitatie- en verbeterplannen van de andere 27 omgevingsdiensten. Tevens hebben ze een rode draden rapportage opgesteld naar aanleiding van de eerste 15 visitaties.

Nieuws

Nieuws
Geluid bij evenementen
03 juli 2024 Verder lezen
Nieuws
Geluidsoverlast door knalapparaten op het land
13 juni 2024 Verder lezen
Nieuws
Toren Sint-Baafskerk Aardenburg gerestaureerd mét aandacht voor beschermde diersoorten
30 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Zwemmen in open water: waar moet je rekening mee houden?
01 mei 2024 Verder lezen
Nieuws
Succesvolle informatieavond robuuste RUD
15 april 2024 Verder lezen
Nieuws
Gerrit van Hofwegen van start als interim-directeur RUD Zeeland
12 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Nieuws van onze voorzitter: RUD Zeeland krijgt interim-directeur
05 maart 2024 Verder lezen
Nieuws
Directeur Anton van Leeuwen neemt afscheid van RUD Zeeland
01 februari 2024 Verder lezen
Nieuws
Visitatiecommissie op bezoek bij RUD Zeeland
31 januari 2024 Verder lezen
Jubileum, Nieuws
Dit is waarom groene handhavers in Zeeland zo belangrijk zijn
16 januari 2024 Verder lezen
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland